דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 191-200 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, הלוי בנימין מתאריך: 18/08/1974
עד תאריך: 12/01/1975
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 7
ביוגרפיות, הלוי יהושע מתאריך: 17/04/1982
עד תאריך: 27/01/2009
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 8
ביוגרפיות, הלוי יוסף אברהם מתאריך: 19/07/1962
עד תאריך: 19/07/1962
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 9
ביוגרפיות, הלוי שמואל מתאריך: 01/10/1946
עד תאריך: 31/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 10
ביוגרפיות, הלפרין יהושע מתאריך: 12/05/1951
עד תאריך: 25/05/1951
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 11
ביוגרפיות, הלפרין רחל מתאריך: 06/09/1991
עד תאריך: 13/09/1991
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 12
ביוגרפיות, הלר אברהם מתאריך: 27/10/1993
עד תאריך: 23/09/1994
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 13
ביוגרפיות, הנגבי צחי מתאריך: 14/07/1986
עד תאריך: 17/07/2020
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 14
ביוגרפיות, הס לודוויג מתאריך: 01/01/1903
עד תאריך: 31/12/1967
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 15
ביוגרפיות, העצני אליקים מתאריך: 05/08/1985
עד תאריך: 16/05/2011
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 16