דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 181-190 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, דרויאנוב אלתר מתאריך: 01/01/1930
עד תאריך: 31/12/1980
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 19
סימול כ 25 - 4/ 20
ביוגרפיות, דרזנר נפתלי מתאריך: 01/01/2005
עד תאריך: 14/02/2012
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 21
ביוגרפיות, דותן משה מתאריך: 01/01/1964
עד תאריך: 31/12/1964
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 22
ביוגרפיות, שונים באות ה' מתאריך: 14/06/1939
עד תאריך: 23/10/2015
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 1
ביוגרפיות, הולנברג אברהם מתאריך: 01/01/1964
עד תאריך: 31/12/1964
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 2
ביוגרפיות, הולצברג שמחה מתאריך: 24/05/1977
עד תאריך: 28/02/2017
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 3
ביוגרפיות, הורביץ יגאל מתאריך: 01/01/1977
עד תאריך: 31/12/1980
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 4
ביוגרפיות, הורווין ליאונרד מתאריך: 07/08/1989
עד תאריך: 13/10/1989
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 5
ביוגרפיות, הכהן מרדכי מתאריך: 15/09/1987
עד תאריך: 07/06/2006
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 5/ 6