דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 171-180 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, דולגין משה מתאריך: 31/05/1951
עד תאריך: 28/08/2017
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 9
ביוגרפיות, דולצ'ין אריה מתאריך: 31/08/1987
עד תאריך: 31/08/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 10
ביוגרפיות, דונר דב מתאריך: 01/01/1938
עד תאריך: 01/05/1980
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 11
ביוגרפיות, דוריאל יוסף מתאריך: 10/07/1981
עד תאריך: 01/08/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 12
ביוגרפיות, דיין משה מתאריך: 01/06/1967
עד תאריך: 01/01/1984
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 13
ביוגרפיות, דיניץ שמחה מתאריך: 01/12/1987
עד תאריך: 31/12/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 14
ביוגרפיות, דנון דוד מתאריך: 13/06/1975
עד תאריך: 20/11/2015
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 15
ביוגרפיות, דנציס מתאריך: 01/02/1930
עד תאריך: 05/02/1930
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 16
ביוגרפיות, דקל מיכאל מתאריך: 01/01/1980
עד תאריך: 17/06/2006
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 17
ביוגרפיות, דרובלס מתתיהו מתאריך: 01/01/1978
עד תאריך: 23/10/2018
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 18