דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 161-170 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, גלייברמן אהרון מתאריך: 01/01/1941
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 49
ביוגרפיות, גפני שרגא מתאריך: 22/06/1926
עד תאריך: 29/01/2012
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 50
ביוגרפיות, שונים באות ד' מתאריך: 09/08/1944
עד תאריך: 13/04/2018
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 1
ביוגרפיות, דלסקי יוסף מתאריך: 03/09/1965
עד תאריך: 03/09/1965
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 2
ביוגרפיות, דבירי חיים מתאריך: 27/08/1970
עד תאריך: 29/03/2006
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 3
ביוגרפיות, דה-גול שארל מתאריך: 01/12/1967
עד תאריך: 06/12/1967
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 4
סימול כ 25 - 4/ 5
ביוגרפיות, דואק רפי מתאריך: 15/08/1983
עד תאריך: 30/11/1990
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 6
ביוגרפיות, דוד יצחק מתאריך: 01/01/1985
עד תאריך: 31/12/1990
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 7
ביוגרפיות, דוהני מתאריך: 01/01/1967
עד תאריך: 31/12/1967
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 4/ 8