דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 141-150 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, גרבץ שלמה מתאריך: 01/02/1980
עד תאריך: 29/07/2009
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 29
ביוגרפיות, גרוזבורד אריה מתאריך: 28/03/1980
עד תאריך: 28/03/1980
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 30
ביוגרפיות, גרוס אפרים מתאריך: 01/11/1960
עד תאריך: 30/11/1960
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 31
ביוגרפיות, גרוס יוסף מתאריך: 18/03/1988
עד תאריך: 18/03/1988
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 32
ביוגרפיות, גרינברג ראובן מתאריך: 10/10/1956
עד תאריך: 23/01/2015
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 33
ביוגרפיות, גרינפלד שלמה מתאריך: 01/01/1929
עד תאריך: 31/12/1930
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 34
ביוגרפיות, גשורי אפרים מתאריך: 01/04/1949
עד תאריך: 07/04/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 35
ביוגרפיות, גוטליב שפרה מתאריך: 01/01/1940
עד תאריך: 31/12/1999
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 36
סימול כ 25 - 3/ 37
ביוגרפיות, גרייבר דוד מתאריך: 01/01/1987
עד תאריך: 31/12/1991
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 38