דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 121-130 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, גולומב אליהו מתאריך: 03/07/1970
עד תאריך: 12/06/1985
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 9
סימול כ 25 - 3/ 10
ביוגרפיות, גורדון לייב מתאריך: 01/01/1951
עד תאריך: 31/12/1968
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 11
ביוגרפיות, גיורא אברהם, 'דן' מתאריך: 29/06/1943
עד תאריך: 04/07/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 12
ביוגרפיות, גיטלין יאן מתאריך: 01/01/1962
עד תאריך: 31/12/1962
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 13
ביוגרפיות, גינזבורג צבי מתאריך: 11/04/1997
עד תאריך: 11/04/1997
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 14
ביוגרפיות, גלבר יואב מתאריך: 28/01/1991
עד תאריך: 28/01/1991
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 15
ביוגרפיות, גלוסקין זאב מתאריך: 01/01/1929
עד תאריך: 31/12/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 16
ביוגרפיות, גלזר-תעסה מרים מתאריך: 01/01/1983
עד תאריך: 31/12/2010
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 17
ביוגרפיות, גליקין משה מתאריך: 13/07/1973
עד תאריך: 13/07/1973
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 18