דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 111-120 מתוך 670 פריטים

עזרה
סימול כ 25 - 2/ 53
ביוגרפיות, ברכה אברהם מצב החומר: מסודר / ממוחשב
עד תאריך: 01/01/1961
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 54
ביוגרפיות, שונים באות ג' מתאריך: 01/01/1941
עד תאריך: 14/09/2018
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 1
ביוגרפיות, גבריאלי משה מתאריך: 01/01/1933
עד תאריך: 31/12/1947
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 2
ביוגרפיות, גדות גדעון מתאריך: 01/01/1983
עד תאריך: 23/09/2012
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 3
ביוגרפיות, גוטקין מארק מתאריך: 13/10/1963
עד תאריך: 13/10/1963
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 4
ביוגרפיות, גולדמן נחום מתאריך: 04/10/1944
עד תאריך: 31/08/1982
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 5
ביוגרפיות, גולדנקרנץ חיים מתאריך: 14/06/1946
עד תאריך: 14/06/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 6
ביוגרפיות, גולדשטיין אברהם מתאריך: 01/01/1947
עד תאריך: 31/12/1948
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 7
ביוגרפיות, גולדשטיין פנחס מתאריך: 01/01/1986
עד תאריך: 16/08/2007
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 3/ 8