דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 101-110 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, ברק משה מתאריך: 01/11/1950
עד תאריך: 01/01/2010
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 42
ביוגרפיות, בן פורת יהודה מתאריך: 01/01/1914
עד תאריך: 17/01/1996
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 43
ביוגרפיות, בן סימחון רפאל מתאריך: 08/12/1937
עד תאריך: 25/05/2005
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 44
ביוגרפיות, בוקשפן עמירם מתאריך: 25/12/2005
עד תאריך: 23/01/2015
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 45
ביוגרפיות, בדר יוסף מתאריך: 01/01/1923
עד תאריך: 31/12/1942
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 46
ביוגרפיות, בקשי ג'ורג' מתאריך: 01/01/1947
עד תאריך: 31/12/1949
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 47
ביוגרפיות, ברוק אשר מתאריך: 01/01/1933
עד תאריך: 16/07/2009
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 48
ביוגרפיות, בוקנץ משה מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/1946
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 49
סימול כ 25 - 2/ 50
ביוגרפיות, בן יוסף נתן מתאריך: 01/01/1920
עד תאריך: 31/12/2013
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 52