דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 91-100 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, באר אילה מתאריך: 08/05/1989
עד תאריך: 08/05/1989
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 32
ביוגרפיות, בר-און יצחק מתאריך: 01/01/1990
עד תאריך: 31/12/1990
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 33
ביוגרפיות, ברא"ז משה מתאריך: 01/01/1963
עד תאריך: 31/12/1965
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 34
ביוגרפיות, בר-גרא יעקב מתאריך: 26/11/1982
עד תאריך: 26/11/1982
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 35
ביוגרפיות, בר-כוכבא משה מתאריך: 11/09/1979
עד תאריך: 06/06/2000
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 36
ביוגרפיות, ברוך נסים מתאריך: 27/06/1986
עד תאריך: 27/06/1986
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 37
סימול כ 25 - 2/ 38
ביוגרפיות, ברמן יצחק מתאריך: 01/01/1941
עד תאריך: 05/08/2013
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 39
ביוגרפיות, בר-יוסף אליהו מתאריך: 27/11/1913
עד תאריך: 15/06/2004
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 40
ביוגרפיות, ברגמן זלמן מתאריך: 05/01/2001
עד תאריך: 09/02/2001
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 2/ 41