ביוגרפיות, טפליצקי וילי זאב

26.06.1908 - 31.05.1981

סימול התיק : כ 25 - 9/ 12

שייך לארכיון: ביוגרפיות

תוכן

קורות חייו של וילי זאב טפליצקי מאת בתו בלהה רודיטי, דפים מ'ספר
בית"ר' על פעילותו בהצה"ר ובית"ר בבולגריה, מכתב לדוד שטרן
בנושא הבית שמסר ללא תמורה לפלוגת בית"ר בתל ליטוינסקי, אישור
של אריאל ליטוינסקי על מכירת חלקה לחנה וזאב טפליצקי, 'האיבה'
סיפור קצר מאת וילי טפליצקי על התקפה ערבית על תל ליטוינסקי
והתגוננות הישוב היהודי במקום. תצלומים מתל ליטוינסקי: האוטובוס
בתחנת תל ליטוינסקי לידו חנה ווילי טפליצקי, הזוג טפליצקי ליד
ביתם במהלך הבניה, 'בית הבית"רים' (בית טפליצקי) הבית שמסרו
לפלוגת בית"ר, בית"רים בפתח הבית, עמדה בחזית הבית, וילי טפליצקי
במדי גפיר,ו. טפליצקי עם ר. ליטוינסקי ליד אחד מבתי תל ליטוינסקי

מילות מפתח