ביוגרפיות, אריאלי אריה (קוטר אריה)

01.01.1993 - 23.12.2007

סימול התיק : כ 25 - 1/ 49

שייך לארכיון: ביוגרפיות
סוג התאריך: משוער

תוכן

כתבה בעתון נהר-טון: זכרונותיו של אריה אריאלי על מנחם בגין,
שער ספר דורוהוי עם דגל בית"ר, מכתב מאת דוד שלמה, יו"ר ארגון
יוצאי דורוהוי והסביבה. פרק מספר דורוהוי מאת אריה אריאלי על קן בית"ר דורוהוי.