ביוגרפיות, איגלר ישראל

01.01.2000 - 10.01.2003

סימול התיק : כ 25 - 1/ 48

שייך לארכיון: ביוגרפיות
סוג התאריך: משוער

תוכן

דברים לטקס קריאת רחוב בפתח תקוה על שם ישראל איגלר.
חוברת לזכרו מאת נכדתו איריס איגלר שמתעדת את פעילותו בהצה"ר,
עתון מאמענט, ובתעשיה.