ביוגרפיות, אפלשטיין יעקב

01.01.1971 - 31.12.1995

סימול התיק : כ 25 - 1/ 46

שייך לארכיון: ביוגרפיות
סוג התאריך: משוער

תוכן

קורות חייו מתוך אלבום אסירי ציון מברית המועצות, עדותו על קורס
סגנים של האצ"ל בליטא, 1939 בפיקודו של צבי מלצר, בו השתתף,
סיפור מעצרו בברית המועצות בדרכו לארץ ישראל, משפטו ומאסרו
בסיביר.