ביוגרפיות, לומר גרשון

18.02.1921 - 10.04.1941

סימול התיק : כ 25 - 12/ 30

שייך לארכיון: ביוגרפיות

תוכן

מכתב מהמזכיר המשפטי של ממשלת ארץ ישראל אל גרשון לומר בדבר
ביטול משפטו. העתק מצולם מתצלום של זאב ז'בוטינסקי עם אסירי
ההגנה בשנת 1920 שהתפרסם בגואיש סטנדרט, 1940.