ביוגרפיות, לעדן שלמה (לנדסדורפר סלומון - סלק)

01.01.1926 - 31.12.1938

סימול התיק : כ 25 - 12/ 28

שייך לארכיון: ביוגרפיות
סוג התאריך: משוער

תוכן

תעודות חבר בברית הצה"ר במערב פולניה הקטנה ושלזיה, בברית החיל,
פולין, בהצ"ח, בהסתדרות עובדים לאומית, תעודות דינר ושקל,
כרטיס ציר לועידת ברית הצה"ר בקרקוב, כרוז של מועצת פועלי תל-
אביב, 1933, שיר בית"ר בכתב ידו, אישור על פעילותו בבית"ר
ובתנועה, קרקוב, 1938, נאומו בועידת הצה"ר (שכפול).