ביוגרפיות, מלכה מרדכי

01.01.1920 - 31.12.1966

סימול התיק : כ 25 - 13/ 24

שייך לארכיון: ביוגרפיות
סוג התאריך: משוער

תוכן

ממגיני ירושלים ואסירי עכו במאורעות תר"פ.
גזרי עתונות על דמותו ופעילותו, צילומי מכתבים בנוגע לפעילותו.