ביוגרפיות, מילשטיין אורי

01.04.1991 - 02.11.2018

סימול התיק : כ 25 - 13/ 22

שייך לארכיון: ביוגרפיות

תוכן

גזרי עתונות על חילוקי הדעות בינו לבין ד"ר מאיר פעיל בנוגע
לפרשיות שונות בתולדות הציונות ובמלחמת העצמאות, מאמרים שלו
ועליו. כתבות על הענקת פרס ז'בוטינסקי לאורי מילשטיין על ספרו "עלילת דם בדיר יאסין, הספר השחור"