ביוגרפיות, מיכלסון הרמן

01.12.1985 - 01.12.1985

סימול התיק : כ 25 - 13/ 17

שייך לארכיון: ביוגרפיות

תוכן

מראשוני הצה"ר ובית"ר בריגה, לטביה.
מאמר זכרון בירחון 'בארץ ישראל'.