ביוגרפיות, לפידות רות

02.09.1988 - 02.09.1988

סימול התיק : כ 25 - 12/ 25

שייך לארכיון: ביוגרפיות

תוכן

משפטנית, חברת צוות הבוררים בנושא טאבה.
כתבת דיוקן.