ביוגרפיות, טסלר שמואל

07.02.1963 - 07.02.1963

סימול התיק : כ 25 - 9/ 8

שייך לארכיון: ביוגרפיות

תוכן

כתבה על קורות חייו ופעילותו בתנועת החרות.