ביוגרפיות, טסה חיים

01.01.1976 - 07.09.2008

סימול התיק : כ 25 - 9/ 7

שייך לארכיון: ביוגרפיות
סוג התאריך: משוער

תוכן

תנועת החרות, חבר מועצת עיריית תל-אביב יפו.
מכתבים, גזרי עתונות, חוברות וכו' המתארות את פעילותו בתחומי
רווחה שונים., כתבה לזכרו.