ביוגרפיות, טורנר חנוך

01.01.1947 - 31.12.1997

סימול התיק : כ 25 - 9/ 6

שייך לארכיון: ביוגרפיות
סוג התאריך: משוער

תוכן

מסמכים, מכתבים, שירים וכו' המעידים ומספרים על פעילותו בארגון
'הבריחה' ובאצ"ל.