ביוגרפיות, אולמרט אהוד

08.09.1977 - 08.06.2014

סימול התיק : כ 25 - 1/ 9

שייך לארכיון: ביוגרפיות

תוכן

גזרי עתונות, מאמרים עליו, אישור, מאמר בנושא קריאת רחוב על שם
היינריך היינה בירושלים, מאמר שכתב ומאמרים עליו בנושא מפת
הדרכים והצעתו לתכנית הפרדה מהפלשתינאים, דבריו בישיבת הכנסת לזכרו של זאב ז'בוטינסקי..
כתבות על מינויו ליו"ר חברת אברהם לבנת