ביוגרפיות, אוהבת-עמי רחל

09.05.1945 - 18.12.2011

סימול התיק : כ 25 - 1/ 8

שייך לארכיון: ביוגרפיות

תוכן

מכתב אל הנציב העליון מאת האמהות והנשים הלאומיות בא"י בבקשה
לשחררה.
דברים לזכרה של רחל אוהבת עמי שנשא אחיה על קברה.