ביוגרפיות, אהרון חיים

01.02.1984 - 30.11.1987

סימול התיק : כ 25 - 1/ 7

שייך לארכיון: ביוגרפיות
סוג התאריך: משוער

תוכן

גזרי עתונות, מאמרים על חיים אהרון, מכתבים שלו, בטאונים של המחלקה לעליה וקליטה.