ביוגרפיות, אסירי ציון - רשימה

01.01.1940 - 31.12.1957

סימול התיק : כ 25 - 1/ 2

שייך לארכיון: ביוגרפיות
סוג התאריך: משוער

תוכן

רשימות אסירים חברי ופעילי התנועה הרביזיוניסטית, שבשנות הכיבוש
הסובייטי בארצות מזרח אירופה נרדפו ע"י השלטונות - בגלל פעילותם
הציונית.