ביוגרפיות, שפיר חיים

07.03.1996 - 29.04.1998

סימול התיק : כ 25 - 21/ 21

שייך לארכיון: ביוגרפיות

תוכן

פרטים ביוגרפיים וקטעי עתונות על חיים שפיר.