ביוגרפיות, שניצר שמואל

13.07.1984 - 13.10.1999

סימול התיק : כ 25 - 21/ 20

שייך לארכיון: ביוגרפיות

תוכן

קטעי עתונות על שמואל שניצר.