ביוגרפיות, שמיר פתחיה

10.04.1987 - 26.02.2014

סימול התיק : כ 25 - 21/ 18

שייך לארכיון: ביוגרפיות
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

תוכן

קטעי עתונות על פתחיה שמיר.
מודעת אבל בעיתון, דברים לזכרו, הזמנה לערב זכרון