ביוגרפיות, שמאי יעקב

13.10.1975 - 11.10.2016

סימול התיק : כ 25 - 21/ 16

שייך לארכיון: ביוגרפיות

תוכן

דברים במליאת הכנסת מאת יעקב שמאי וקטעי עתונות עליו. מכתב לחברי הליכוד של יעקב שמאי בנושא סיכום פעילותו כיו"ר הליכוד בהסתדרות