ביוגרפיות, שיין חנה

01.06.1949 - 20.07.1999

סימול התיק : כ 25 - 21/ 15

שייך לארכיון: ביוגרפיות
סוג התאריך: משוער

תוכן

תעודות ומסמכים אישיים של חנה שיין ומאמרים עליה, תולדות בית"ר ליטא בזמן השואה ותולדות התנועה הרביזיוניסטית בליטא מאת מרדכי קרנובסקי וחנה שיין.