ביוגרפיות, שיף חיים

10.08.1948 - 07.07.2000

סימול התיק : כ 25 - 21/ 13

שייך לארכיון: ביוגרפיות

תוכן

קבלות ומכתבים של חיים שיף וקטעי עתונות עליו.