ביוגרפיות, רפאלי אלכסנדר

12.06.1940 - 18.01.2013

סימול התיק : כ 25 - 20/ 19

שייך לארכיון: ביוגרפיות
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

תוכן

מכתבי המלצה של רבנים ואישים לקראת צאתו לשליחות בחו"ל (מקור) רשימת תאריכים של פעילותו בחו"ל במסגרת האצ"ל. התכתבות בנושא עבודתו של אלכסנדר רפאלי במשלחת האצ"ל , ארצות הברית. מכתב מזאב ז'בוטינסקי לאלכסנדר רפאלי (העתק מצולם), הרקע למכתב ומאמר מאת אלכסנדר רפאלי. קטעי עתונות על אלכס רפאלי