דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 670 פריטים

עזרה
ביוגרפיות, שונים באות א' מתאריך: 01/01/1931
עד תאריך: 30/09/2018
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 1/ 1
סימול כ 25 - 1/ 2
ביוגרפיות, אבו-חצירא אהרן מתאריך: 05/09/1980
עד תאריך: 11/06/1993
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 1/ 3
ביוגרפיות, אבן אבא מתאריך: 09/05/1975
עד תאריך: 19/05/1975
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 1/ 4
ביוגרפיות, אבן אפרים מתאריך: 14/07/1977
עד תאריך: 05/10/2005
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 1/ 5
סימול כ 25 - 1/ 6
ביוגרפיות, אהרון חיים מתאריך: 01/02/1984
עד תאריך: 30/11/1987
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 1/ 7
ביוגרפיות, אוהבת-עמי רחל מתאריך: 09/05/1945
עד תאריך: 18/12/2011
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 1/ 8
ביוגרפיות, אולמרט אהוד מתאריך: 08/09/1977
עד תאריך: 08/06/2014
הוספה לסל המסמכים
סימול כ 25 - 1/ 9