הארכיון הבריטי 0. P.R משרד המושבות, ז'בוטינסקי זאב, התכתבות, Vladimir Z. Jabotinsky, Correspondence

01.01.1931 - 31.12.1931

סימול התיק : כ 20 א - 10

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/200
התכתבות ובקשות לאישור כניסתו של זאב ז'בוטינסקי לארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)