הארכיון הבריטי 0. P.R משרד המושבות, מועצה מחוקקת בא"י, תזכיר והתכתבות , Legislative Council for Palestine, Memorandum & Correspondence

01.01.1928 - 31.12.1928

סימול התיק : כ 20 א - 6

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/158/57410
התכתבות בעניין האפשרות להקים בא"י מועצה מחוקקת יהודית עצמאית;
תזכיר של קולונל וודג'ווד בנושא; פעילות זאב ז'בוטינסקי לקידום
הרעיון; מאמר בנושא שיתוף פעולה יהודי-ערבי -6/9/1928.
(העתקים מצולמים)