הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות, ביקור קולונל וודג'ווד ברומניה, התכתבות , Visit by Col. Wedgwood to Romania, Correspondence

01.01.1928 - 31.12.1928

סימול התיק : כ 20 א - 5

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/154
התכתבות בעניין ביקורו של קולונל וודג'ווד ברומניה ולגבי מגבלות
השתתפות של אנשי משרד החוץ באירועים בארגון התנועה הציונית.
(העתקים מצולמים)