הארכיון הבריטי 0. P.R משרד המושבות, הקמת לגיון יהודי בא"י, התכתבות Establishment of Jewish Battalions in Palestine, Correspondence

01.01.1921 - 31.12.1921

סימול התיק : כ 20 א - 2

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד המושבות
סוג התאריך: משוער

תוכן

CO 733/17A
התכתבות בריטית בדבר הקמת כוח הגנה יהודי בא"י; מכתבי ז'בוטינסקי
לצ'רצ'יל בנושא; התכתבות בדבר מינוי פטרסון לתפקיד במשטרת א"י.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח