אוסף הכותל, - רשימת שמות תוקעי השופר בכותל ותעודת תוקע בכותל

01.01.1937 - 01.01.1988

סימול התיק : כ 22 - 1/ 9

שייך לארכיון: אוסף הכותל
סוג התאריך: משוער

תוכן

רשימת שמות תוקעי השופר בכותל המערבי בין השנים 1945-1931,
ודוגמת תעודת תוקע (משנת 1988) שנתנה לתוקעים החל משנת 1930.