אוסף הכותל, - תיק תביעה נגד משה יצחק שפירא בדבר מזימה למרד

29.07.1937 - 29.07.1937

סימול התיק : כ 22 - 1/ 4

שייך לארכיון: אוסף הכותל

תוכן

פרטי תיק התביעה נגד משה יצחק שפירא בדבר החזקת מסמך מזימה
למרד בנושא הכותל.