אוסף הכותל, - קומוניקאטים לעתונות, דאר היום

01.01.1929 - 01.12.1929

סימול התיק : כ 22 - 1/ 2

שייך לארכיון: אוסף הכותל

תוכן

קומוניקאטים המסכמים את החלטות הוועידה למען הכותל, גליונות
דאר היום (בכתב יד).