בני אצ"ל, חוברות הדרכה (בעברית ואנגלית)

01.01.1948 - 31.12.1957

סימול התיק : כ 4 ב - 7

שייך לארכיון: בני אצ"ל
סוג התאריך: משוער

תוכן

שמות החוברות: 'מסעות וגיחות שדה' 'תקצירים לתכנית הדרכה
זמנית לנוער', ' .'LA MADRICH', 'ITON BNEI ETZEL - HADERECH
(עתון בני אצ"ל) (למדריך).