ארגון ההגנה, - חומר הסברה, הדרכה, חוזרים ופרסומים, 'פלמ"ח' חוזרים פנימיים.

02.03.1943 - 30.12.1947

סימול התיק : כ 3 - 4/ 10

שייך לארכיון: ארגון ההגנה
סוג התאריך: משוער

תוכן

ספור הפלמ"ח, פרטי כל מכינוסים.