ארגון ההגנה, - חומר הסברה, הדרכה, חוזרים ופרסומים - חוברות ופרסומים שונים

21.11.1943 - 15.12.1948

סימול התיק : כ 3 - 4/ 6

שייך לארכיון: ארגון ההגנה

תוכן

התיחסות לתנועת חרות, מודעות אבל, ומן הנעשה בארץ.

מילות מפתח