ארגון ההגנה, - ספר תולדות ההגנה - תגובות וקטעי עתונות

11.12.1963 - 24.12.1964

סימול התיק : כ 3 - 5/ 6

שייך לארכיון: ארגון ההגנה
סוג התאריך: משוער

תוכן

קטעי עתונות בנושא תגובות אישים על ספר תולדות ההגנה. בין
המגיבים מנחם בגין.