ארגון ההגנה, - כתבי אישום נגד חווה מליטה פויכטונגר, וחוה שטינדלינג - מסמכים משפטיים.

09.03.1947 - 14.05.1947

סימול התיק : כ 3 - 5/ 4

שייך לארכיון: ארגון ההגנה
סוג התאריך: משוער

תוכן

כתבי אישום בדבר החזקת כרוז החומה