ארגון ההגנה, - פשיטת הבריטים ברמת הכובש, קטעי עתונות וחוזרים.

08.11.1943 - 28.11.1943

סימול התיק : כ 3 - 5/ 2

שייך לארכיון: ארגון ההגנה
סוג התאריך: משוער