ארגון ההגנה, - בטאונים ועלונים, מן הנעשה ביום....

01.02.1948 - 28.12.1948

סימול התיק : כ 3 - 1/ 17

שייך לארכיון: ארגון ההגנה

תוכן

חוזר יומי הסוקר את הארועים שהתרחשו בארץ באותו יום, 'קרן
הברזל' - מגבית האצ"ל.