ארגון ההגנה, - בטאונים ועלונים, 'לחבר' מעניני הגנה ובטחון

25.02.1942 - 30.03.1954

סימול התיק : כ 3 - 1/ 10

שייך לארכיון: ארגון ההגנה

תוכן

תקצירים על: התעללות במעפילים הכלואים, קורות האצ"ל והלח"י,
אברהם שטרן, תנועת גיוס בקרב הערבים, נצולי 'פטריה', מבנה המשטרה
מן המתרחש בארץ, קרבות במצרים, עמדת הערבים לסכנת הכניסה של
הגרמנים לארץ, צ'רצ'יל ועמדתו כלפי היהודים, הקמת הגדודים
העבריים - ראשיתו של צבא עברי, הצטרפות הרביזיוניסטים לגיוס
חבריו, קרן תל-חי, בקורת חריפה על התבדלותם של הרביזיוניסטים
מפעולות צבאיות, מוסדיות וממוניות, משפטי נשק, פקוח בריטי
על כח אדם לעבודה, מעבר הנוטרים לגדודים העבריים, התמודדות עם
שארית הפליטה, יחידות עבריות בצבא הבריטי, חיל הנוטרים.