ארגון ההגנה, - בטאונים ועלונים, 'בשער' ידיעות/עובדות/הערכות

30.12.1942 - 30.03.1943

סימול התיק : כ 3 - 1/ 5

שייך לארכיון: ארגון ההגנה

תוכן

תקצירים בנושא: התארגנות בטחונית של הישוב לאור מצב המלחמה
בצפון אפריקה, הצעות ' בילטמור', הקרע בין ויצמן ובן-גוריון,
הספר הלבן, שביתת אזהרה של פועלים עברים וערבים, הסכם עם
הרביזיוניסטים - 'מס חזית ישראל', תגובה בריטית לרעיון
טרנספר הערבים מהארץ, גדודים עבריים, יחס שלטונות פולין ליהודים.